Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
Tel. 023-5689122

Pensioen / Nabestaandenpensioen

Pensioen (aanvulling)

De overheid stuurt steeds meer aan op eigen verantwoordelijkheid voor het zeker stellen van uw financiële toekomst. Vroeger kon u vertrouwen op de AOW, aangevuld met een pensioen van uw werkgever. De AOW is al versoberd en de vergrijzing van Nederland zal zeker geen positieve invloed hebben op de zekerheid van deze voorziening. Ook de pensioenregelingen van de werkgevers zijn niet meer zoals die van vroeger omdat deze te kostbaar worden. Er zijn verschillende aspecten waar uw huidige pensioenvoorziening op getoetst dienen te worden. Te denken valt aan onder andere; de van toepassing zijnde AOW-uitkering op uw situatie, uw huidige pensioenregeling en het aantal opgebouwde pensioen jaren. 
Uw adviseur inventariseert alle mogelijke hiaten en geeft u d.m.v. een overzichtelijke pensioen analyse een duidelijk beeld.
Hij berekent uw jaarruimte en biedt u de oplossing die aansluit op uw wensen.


Nabestaandenvoorziening (ANW)
Hoewel veel mensen wel eens gehoord hebben over de Algemene Nabestaanden Wet hebben maar weinigen inzicht in de gevolgen van het wegvallen van een partner, laat staan van de recente wetswijzigingen. Vreemd genoeg verzekeren we ons huis tegen alle mogelijke gevaren en gaan we vaak nog een stapje verder bij het verzekeren van onze auto en dat is logisch want we kennen precies de gevaren die op de loer liggen. Echter als het aankomt op het verzekeren van het gezin blijken veel mensen niet op de hoogte te zijn van de financiële gevaren.
Of u besluit uw financiële gevaar te verzekeren voor uw gezin is uiteraard uw keus. Een gesprek met een van onze adviseurs kan u echter wel precies duidelijk maken wat u te wachten staat. De gevolgen van het wegvallen van (vaak de kostwinner) kunnen echter aanzienlijk zijn. 
Wilt u een vrijblijvend en degelijk advies, neem dan contact met ons op, of vul het contactformulier in op deze site. Er wordt dan contact met u opgenomen om uw inzicht te geven en om eventueel een afspraak met u te maken.


.

Uw ORV Premie-Checker

Meer ┬╗